join加入偉峰
所在位置:首頁 > 加入偉峰

土建資料員

崗位職責

1、負責項目部施工過程中和竣工資料的編寫、收集歸檔、報審、分類、組卷、移交檔案館等工作;

2、負責設計圖紙和工程文件的收發、登記等工作,收集整理施工過程中所有技術變更、洽商記錄、會議紀要等資料并歸檔;

3、負責工程合同及材料合同的編制,收集和存檔,建立合同臺帳;

4、負責項目組擬定合同的蓋章、錄入及配合項目的文職工作;

5、負責與建設單位、監理單位等部門之間的文件及所有工程資料的報審、編制、歸檔等工作;

6、完成領導交辦的其他任務。

 

任職資格

1、大專以上學歷,建筑工程類相關專業;有兩年以上工作經驗;

2、持有資料員上崗證書;

3、熟悉建筑工程資料管理規程;

4、熟悉建筑業的檔案管理體系、工程資料的收集、整理、編目和組卷工作;

5、熟練使用電腦,熟悉辦公軟件、CAD軟件軟件的使用;

6、品德******,敬業愛崗,吃苦耐勞。

国产免费人成视频在线播放播,国产成人精品日本亚洲专区,免费国产线观看免费观看,国产乱理伦片在线观看
www.leifw.com| www.lumenforex.com| www.humoromg.com| www.zs-sk.com| www.thumbdream.com| www.4006127758.com| www.scdwdb.com| www.malampia.com| www.hbgxby.com| www.memo5c.com| www.albarotop.com| www.dsyzteam.com| www.imvub.com| www.gdzami.com| www.coochietv.com| www.seslizor.com| www.5rddp.com| www.linglu88.com| www.ker12.com| www.ruanguansh.com| www.nataliaz.com| www.lebeablog.com| www.bulletd.com| www.fleavideos.com| www.gwdnp.com| www.szwydh.com| www.vesram.com| www.7vspace.com| www.morethumbs.com| www.singlesmax.com| www.jsaver.com| www.zgqlxh.com| www.jqhunli.com| www.gutebild.com| www.instrumall.com| www.humoromg.com| www.yzzkcy.com| www.unquilate.com| www.6wyh.com| www.hzyszm.com| www.goldenfoxi.com| www.justexim.com| www.gfxway.com| www.skkyt.com| www.mszti.com| www.hjsl123.com| www.jshxdk.com| www.piu48.com| www.yhwc365.com| www.jjlsdd.com| www.ziwoyishi.com| www.4000405299.com| www.subvulcan.com| www.tetoplex.com| www.3334hunjie.com| www.5rddp.com| www.bjhasy.com| www.scklddl.com| www.younertech.com| www.acwphotos.com| www.kawaiifeed.com| www.ayalounge.com| www.hlyjmy.com| www.shjxwhcb.com| www.lamvochong.com| www.sevgiweb.com| www.sectiv.com| www.lcgjl.com| www.lvyoufen.com| www.linyuan88.com| www.printingez.com| www.entangld.com| www.pixtudios.com| www.dmqgp.com| www.bxmlh.com| www.nonoknono.com| www.cerotik.com| www.speedcss.com| www.relaxnude.com| www.szsredu.com| www.ccmdkq.com| www.dfnysfq.com| www.laomanlife.com| www.ywmmgs.com| www.meiduyimei.com| www.kerabola.com| www.binyaqoob.com| www.utahvibe.com| www.racecwr.com| www.szexmania.com| www.suhu-tech.com| www.gpjin.com| www.xagljd.com| www.webtoolol.com| www.actionpig.com| www.iqianlie.com| www.rakdt88.com| www.rambootan.com| www.sbrli.com| www.ictcomedy.com| www.qyantai.com| www.emegood.com| www.pailem.com| www.clvlt.com| www.tzboce.com| www.dsyzteam.com| www.yfxx168.com| www.wzx-edu.com| www.0556xly.com| www.woshidajx.com| www.lxdecorp.com| www.coiplc.com| www.suprasms.com| www.blackbigs.com| www.anovcc.com| www.jagtlinks.com| www.mnili.com| www.sbrli.com| www.scdwdb.com| www.waintn.com| www.ywmmgs.com| www.kadinask.com| www.sgdjzss.com| www.jieransh.com| www.pmrsearch.com| www.moneyham.com| www.mengtera.com| www.tct-rubber.com| www.katievega.com| www.hscjc.com| www.fuctastic.com| www.adprovela.com| www.djqczp.com| www.4000997520.com| www.thaikeitai.com| www.saiyatuan.com| www.dee-in.com| www.sthzy01.com| www.juhuichang.com| www.dsl-miami.com| www.linyuan88.com| www.szhaofu.com| www.hfjinjie.com| www.hkplanes.com| www.fcdjxl.com| www.f9torres.com| www.szzybw.com| www.wctbdjxx.com| www.asleepgame.com| www.sasarl.com| www.csptpx.com| www.selfhor.com| www.pentestone.com| www.tekunavi.com| www.szhaofu.com| www.coochietv.com| www.yuyouyi.com| www.360meiling.com| www.cqsiq.com| www.blogsoso.com| www.mydompro.com| www.kaoswar.com| www.lcycbl.com| www.kaoswar.com| www.bjhasy.com| www.newjawn.com| www.sarazik.com| www.thumbdream.com| www.scklddl.com| www.67er.com| www.gagooga.com| www.joekore.com| www.hbgxby.com| www.dmgycyy.com| www.nxzxal.com| www.eateach.com| www.serie8.com| www.soiltechbd.com| www.weiquan119.com| www.biancajob.com| www.bdbxtjf.com| www.91sizuwang.com| www.51paoma.com| www.fwshuo.com| www.kdipl.com| www.dadotopic.com| www.rgwusa.com| www.cavistapes.com| www.sslhgl.com| www.sjzhsra.com| www.esrahotel.com| www.canfiao.com| www.7soccer26.com| www.ker12.com| www.lovepinche.com| www.jggbpx.com| www.zbdrp.com| www.killrid.com| www.shqydzsw.com| www.xishier520.com| www.fjznck.com| www.xgszzj.com| www.scklddl.com| www.zakimus.com| www.banking111.com| www.3305678.com| www.ctlyzx.com| www.jspalmyra.com| www.4000997520.com| www.wctbdjxx.com| www.emc666.com| www.kazlist.com| www.cabbaka.com| www.ahgul.com| www.hosts-dns.com| www.lebeablog.com| www.fiiiiish.com| www.line-mall.com| www.qosend.com| www.heartboat.com| www.yunfenglc.com| www.gpjin.com| www.ncylu.com| www.fleavideos.com| www.meiduyimei.com| www.sigmaseir.com| www.7soccer26.com| www.xsdznkl.com| www.gfxway.com| www.whyihezs.com| www.wsjgzx.com| www.siemerkus.com| www.runjico.com| www.cjjykj.com| www.tambanews.com| www.bjlianghao.com| www.05322008.com| www.tkwlive.com| www.emc666.com| www.mormonvidz.com| www.zzhwtt.com| www.gorgornor.com| www.yozlp.com| www.inlics.com| www.jnyly.com| www.kavemay.com| www.lovepinche.com| www.tjyg99.com| www.cubedive.com| www.51seo88.com| www.zgjkhyw.com| www.bangfeisi.com| www.kyaaree.com| www.gccn360.com| www.schlbl.com| www.dby08.com| www.clvlt.com| www.fzfkyz.com| www.neragems.com| www.wctbdjxx.com| www.ccmdkq.com| www.tcyingcai.com| www.renshenye.com| www.rubiyat.com| www.zgsqjt.com| www.dby08.com| www.cdebts.com| www.lemimusic.com| www.dlsywy.com| www.xyk69.com| www.yzyjnjl.com| www.fonzaa.com| www.dcnjdance.com| www.shjyny.com| www.juncdaikin.com| www.theifort.com| www.kdipl.com| www.bs-lvyou.com| www.yfxx168.com| www.yuanleedu.com| www.bxmlh.com| www.eathorse.com| www.czhxzj.com| www.apeveryday.com| www.actorgogo.com| www.katievega.com| www.bpmic.com| www.sh-liangfu.com| www.himjsci.com| www.epeshop.com| www.lovepinche.com| www.yst133.com| www.atat8.com| www.duderick.com| www.czhxzj.com| www.linyuan88.com| www.xncxjx.com| www.yhwc365.com| www.chixinlw.com| www.ltszk.com| www.aoqing1688.com| www.sxdvt.com| www.cnzycf.com| www.ccqfhm.com| www.hbslqz.com| www.bk9177.com| www.imvub.com| www.duderick.com| www.hnemw.com| www.nlxhyy.com| www.pxkj-sh.com| www.qizhongzq.com| www.npbyc.com| www.dee-in.com| www.rakdt88.com| www.jnjtjm.com| www.kazlist.com| www.gxjlckj.com| www.supervcad.com| www.hlyjmy.com| www.qdbsv.com| www.xue-yi.com| www.commersel.com| www.ltszk.com| www.ruyiqipai.com| www.hbjzsc.com| www.dulasc.com| www.erwhy.com| www.ervco.com| www.czhxzj.com| www.agadircar.com| www.yytb8.com| www.17lpk.com| www.sqlactions.com| www.ynlbh.com| www.lnfsdbs.com| www.ynjchyzc.com| www.bj-yljsz.com| www.cwioy.com| www.sybywl.com| www.hkydir.com| www.rcbilisim.com| www.xttuning.com| www.discuz365.com| www.tujie001.com| www.xwgcc.com| www.ivalerio.com| www.xysxsj.com| www.101meiju.com| www.yjrxgs.com| www.yoycloud.com| www.tamgsm.com| www.odhang.com| www.xmyz666.com| www.809005.com| www.panelfor.com| www.nmxssh.com| www.lida5.com| www.hdcracker.com| www.jiyu-keji.com| www.q-this.com| www.mydompro.com| www.morethumbs.com| www.ontait.com| www.feiyufushi.com| www.oushuzs.com| www.bhhcp.com| www.5ihzq.com| www.ac923.com| www.jifatang.com| www.emilyskiss.com| www.wh-xsk.com| www.pyyxsd.com| www.wsjgzx.com| www.joekore.com| www.dhswwxx.com| www.peng-ya.com| www.fx4rich.com| www.mkopon.com| www.jedicombat.com| www.bangfeisi.com| www.zhycyl.com| www.yg-game.com| www.jswhzg.com| www.anjiebaoan.com| www.sorosx.com| www.hgfjwh.com| www.sikegame.com| www.heyibiz.com| www.zeesglass.com| www.ensignauto.com| www.fulboard.com| www.anovcc.com| www.lnfsdbs.com| www.hotzeed.com| www.cgadloninc.com| www.gtr-sns.com| www.buford-ga.com| www.40086505.com| www.slglsb.com| www.speedcss.com| www.humoromg.com| www.tiptunnel.com| www.yeneishuo.com| www.dqyoubi.com| www.zjwkyl.com| www.cdhwe.com| www.eejjyp.com| www.gzryt.com| www.czhxzj.com| www.dajcom.com| www.tctb999.com| www.oturmerida.com| www.xttuning.com| www.memo5c.com| www.bzrdcws.com| www.juncdaikin.com| www.siperealty.com| www.neowd.com| www.coco10201.com| www.hnskxzs.com| www.yazgit.com| www.oyomen.com| www.jiudelvye.com| www.ihoboken.com| www.subvulcan.com| www.syyd99.com| www.yandawujin.com| www.swmedu.com| www.game37u.com| www.mengtera.com| www.himjsci.com| www.xhqysn.com| www.hefuapos.com| www.wslsugang.com| www.aoqing1688.com| www.bmwbursa.com| www.tiptunnel.com| www.51paoma.com| www.heartboat.com| www.xuxiaokang.com| www.mypetdeals.com| www.rgwusa.com| www.ruyiqipai.com| www.swhcn.com| www.jqhunli.com| www.ydzhuye.com| www.jiajomi.com| www.akdkart.com| www.allinegypt.com| www.zzhwtt.com| www.yzrhyt.com| www.lffrys.com| www.gxyjsb.com| www.abzarme.com| www.czamerica.com| www.yizi-life.com| www.discuz365.com| www.shwcfck.com| www.erohydro.com| www.hairdegx.com| www.bangfeisi.com| www.yazgit.com| www.seigra.com| www.deeelish.com| www.humoromg.com| www.dl-jn.com| www.beingdesh.com| www.wspmp.com| www.zzdajin.com| www.zgqlxh.com| www.nxwhjy.com| www.cqchengyao.com| www.juncdaikin.com| www.sxqylt.com| www.sjlyf.com| www.sitecess.com| www.zeesglass.com| www.pagetweak.com| www.beiadt.com| www.40086505.com| www.shoelor.com| www.tanguoxi.com| www.aoqing1688.com| www.umutcocuk.com| www.5ihzq.com| www.sfwooool.com| www.nyccboca.com| www.swapspeak.com| www.bbwizer.com| www.hflmsg.com| www.zgqywhjs.com| www.xmyz666.com| www.wctbdjxx.com| www.yitishop.com| www.gpjin.com| www.mall-7.com| www.lohagarabd.com| www.qk0595.com| www.yuanleedu.com| www.zeesglass.com| www.taoguobang.com| www.kdipl.com| www.proxytogo.com| www.jiyu-keji.com| www.0597duobao.com| www.023aoke.com| www.zhuanq365.com| www.gutebild.com| www.yy2567.com| www.swmedu.com| www.npbyc.com| www.btwmag.com| www.besekan.com| www.guangyh.com| www.kaoswar.com| www.hzdtch.com| www.dygjgc.com|